Ishida Yoshio 9-dan’ın  “All About Thickness” adlı kitabında, moyo ve güç konusunu sıradışı bir şekilde bizlere açıklıyor.
Kitapta 45 örnek pozisyon yer alıyor. Her pozisyonun doğru ve yanlış hamlesi tek bir sayfada, büyük bir tahta üzerinde gösterilmektedir. Kırmızı ile yazılmış açıklamalarla, adeta bir basketbol koçunun oyuncularına gösterdiği taktikleri andıran oklarla açıklamalar yapılmaktadır. Kesin alan olarak düşünülen bölgeler, koyu gölge olarak gösteriliyor. Bu inovatif yöntem ile taşların birbirine göre ilişkisini, kuvvet bölgesini kolaylıkla görüp anlayabiliyoruz. Sonraki sayfalarda, örnek durumun gerçek oyunlarda nasıl meydana geldiği gösterilmektedir. Bu ise pozisyonun hayali olmadığı, oyunlarımızda sık kesinlikle karşımıza çıkabilecek bir durum olduğunu ifade etmektedir.

Kitabın son bölümünde “Thickness” ile ilgili Go özdeyişleri de yer almaktadır. Bu özdeyişlerle ilgili kısa açıklamalar ve bazı özdeyişler için tahtada şekil de yer almaktadır.